بخش دوم گفتگو

03 مهر 1388
بشنوید
بخش دوم گفتگو
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.