تونل شمال-جنوب سوئیس: تحول حمل و نقل در سایه حفظ محیط زیست

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک تونل جدید که شمال و جنوب سوئیس را از میان کوه‌های آلپ به هم وصل می‌کند به یک دگرگونی مهم نه تنها در صنعت ترابری، بلکه در حفظ محیط زیست منجر شده است.