بهای بنزین بر فروش خودروهای الکترونیک و هایبرید اثر گذاشته است

01 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهای بنزین بر فروش خودروهای الکترونیک و هایبرید اثر گذاشته است. فیلیپ الکسیو از " بیز بیت " به آینده این خودرو ها و تمایل مصرف کنندگان به آن می پردازد.