استفاده از تفاله قهوه برای تامین سوخت اتوبوس‌های لندن

03 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

از انرژی خورشیدی تا باد و امواج و سوخت زیستی که جایگزین سوخت فسیلی می شوند. به گزارش استیو باراگونا خبرنگار صدای آمریکا شرکت نوپایی در بریتانیا از تفاله قهوه سوختی تولید می کند که برخی اتوبوس های لندن را به حرکت در می آورد.