بیل روجیو، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاع از دمکراسی در امور تروریسم

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفت و گوی بخش فارسی صدای امریکا با بیل روجیو، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاع از دمکراسی در امور تروریسم در مورد این که که آیا امکان هماهنگی بین حملات امروز درتونس، کویت و فرانسه میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟