نگرانی بیل گیتس از کاهش بودجه کمکهای امدادی در جهان

02 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيل گيتس، یکی از ثروتمند ترين افراد جهان و يکی از برجسته ترين چهره ها در زمينه انجام فعاليت های بشردوستانه پيش بينی کرده که فضای سياسی حاکم بر آمريکا و بريتانيا به کاهش شديد بودجۀ کمک های امدادی در جهان منجر خواهد شد.