نسل جوان آمریکا و تسلط به دو زبان

21 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لس آنجلس کالیفرنیا یکی از شهرهای آمریکاست که ملیت و قوم های مختلفی را منزل داده است.بیشتر این افراد و بویژه جوانان دست کم به دو زبان صحبت می کنند.تسلط به چند زبان