چشم انداز از سرگیری روابط ایران و کانادا از نگاه بیژن احمدی

25 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک نماینده پارلمان کانادا از حزب حاکم لیبرال خواهان برقراری مناسبات دیپلماتیک با ایران شده است. مجید جوهری این درخواست را در پی دریافت توماری با امضای ۵۶۰۰ نفر طرح کرده است. بیژن احمدی، رئیس کنگره کانادایی‌های ایرانی‌تبار می‌گوید از سرگیری روابط به حل مشکل ۳۰۰ هزار ایرانی کانادایی کمک خواهد کرد.