جنگ قیمت میان اعضای اوپک

14 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکتهای بزرگ نفتی، با سقوط قیمت جهانی نفت به فکر کوچک سازی افتاده اند. در حالی که وزیر نفت عراق به عنوان یکی از صادر کنندگان عمده نفت خام در جهان می گوید کاهش شدید و ناگهانی قیمت نفت اعضای اوپک را درگیر جنگ قیمت کرده است.