نسخه کامل سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ؛ اشاره به ایران

01 اسفند 1399