جو بایدن یک بار دیگر از پیشنهاد اوباما برای جانشینی قاضی اسکالیا حمایت کرد

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا پیام هفتگی خود را به موضوع پیشنهاد باراک اوباما برای جانشینی قاضی آنتونین اسکالیا که به علت مرگ ناگهانی کرسی اش در دیوان عالی خالی مانده است اختصاص داد.