یکی از امضاکنندگان نامه به پرزیدنت بایدن: ما خواستار یک جمهوری سکولار در ایران هستیم

18 فروردین 1400