بحران تولید در ایران قانون کار را به فراموشی سپرد

08 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پا به پای افزایش تحریمها، تولید صنعتی درایران به سوی بحرانی شدن پیش می رود. مدیر عامل یک کارخانه اعلام کرد، «چاره ای جز تعطیل کارخانه و اخراج کارگران» ندارد. درهمین حال و با ادامه بحران اشتغال قانون کار به تدریج به فراموشی سپرده شده و امضای 80 درصد کل قراردادهای کار به صورت موقت تنظیم می شود. گزارش از وفا آذربهاری.