بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازنشستگان صندوق‌های مختلف کشوری و تامین اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک، ضمن اشاره به وضعیت نامساعد این صندوقهااز دولت و مجلس خواستند با تخصیص بودجه مناسب این نابسامانی را پایان دهند.