بحران بی سابقه در صنعت خودروسازی ایران

28 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با کاهش بی سابقه تولید خودرو در ایران کارشناسان وضعیت بازار خودرو را «آرامش قبل از طوفان» توصیف می کنند، و در زمینه آن چه «سونامی قیمتی» عنوان کرده اند هشدار می دهند. گزارش از وفا آدربهاری.