بحران پلاستیکی در اقیانوس‌ها

30 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر سال ۸ میلیون تن پلاستیک به اقیانوس ها راه می یابد که موجب صدمه به آبزیان شده و منابع غذای دریایی انسان را آلوده می کند.