بحران مصرف الکل در ایران

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصرف الکل در میان اطرافیان شما چقدر است؟ به نظر شما چرا مصرف الکل با وجود ممنوعیت این قدر بالا رفته است؟