بحران مدیریت در ایران

18 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساخت و سازهای ساختماني كه در ايران انجام مي شود تا چه اندازه استاندارد و در مقابل زلزله مقاوم است؟