بحران خشکسالی در ایران

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما بحران کم آبی و خشکسالی در ایران را تا چه اندازه جدی می‌دانید؟ به عنوان یک شهروند برای پیشگیری و یا کاهش خطرات این بحران چه می‌توانید بکنید؟