بحران دسترسی به آب سالم

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در منطقه محل سکونت شما هم مشکل جیره بندی آب و یا کیفیت آب وجود دارد؟