بحران در نظام بانکی ایران و طولانی شدن دوره انتظار برای پیدا کردن شغل

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظام بانکی ایران در شرایط بی ثباتی قرار گرفته است. شرایطی که می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. ورشکستگی بانک ها هم می تواند کل اقتصاد کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار دهد . برنامه این هفته سرمایه به شرایط بحرانی نظام بانکی و طولانی شدن دوره انتظار برای پیدا کردن شغل در ایران اختصاص دارد.