بحران اوکراین و منابع انرژی، نقش احتمالی اروپا و ایران

26 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتباط میان بحران اوکراین و منابع انرژی، و نقشی که اروپا و احتمالا ایران می توانند در این زمینه داشته باشند موضوع گزارش این ویژه برنامه است.