بحران اعتیاد به الکل در ایران

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به تازگی بیش از ۱۵۰ مرکز ترک اعتیاد به الکل در تهران راه اندازی شده است. این در حالی است که مصرف الکل در ایران ممنوع است و گفته می شود همین امر موجب گسترش مصرف بی رویه آن شده است. چرا اعتیاد به الکل در ایران تا این حد رشد کرده است؟