بهنام بن‌طالبلو: دوست داشته باشیم یا نه، تحریم‌ها به روی کار آمدن رئیسی یا احمدی نژاد منجر می شود

28 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهنام بن طالب لو، تحلیلگر ارشد حوزه ایران در اندیشکده دفاع از دمکراسی در واشنگتن می گوید تحریم ها موجب روی کار آمدن تندروها در ایران می شود.