بهداشت روان

30 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته آخر مهرماه به نام هفته بهداشت روان نامگذاری شده. مهمترین هدف تبلیغات در این هفته کمک به افزایش آگاهی و اصلاح نگرش مردم نسبت به بهداشت روان است .به نظر شما ارتباط میان بهداشت روانی در جامعه و خانواده چیست؟