بهائیان شهروند هستند یا خیر؟

03 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا رفتار دولت ایران با بهائیان تا این حد زننده است؟ آیا دولت شیعی ایران بهائیان را رقیب ایدئولوژیک خود می داند؟ شما درباره بهائیان به عنوان شهروند ایرانی چه فکرمی کنید؟