بهای نفت و تاثیر آن در اقتصاد ایران

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تغییرات در بهای نفت در بازارهای جهانی چه تاثیری بر اقتصاد داخلی ایران دارد؟ افزایش و کاهش ارزش برابری ارزهای خارجی با ریال چه تاثیری بر معاش مردم دارد؟ به نظر شما یارانه ها و کنترل قیمتها چه تاثیری بر کنترل فقر در ایران دارد؟