به سعید مرتضوی تفهیم اتهام شد

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه ها از تفهیم اتهام سعید مرتضوی خبر میدهند. مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده بازداشت گاه کهریزک متهم شناخته شده بود. گزارش از احمد باطبی.