به رهبر مخالفان نخست وزیری اوکراين پیشنهاد شد

06 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین سمت نخست وزیری را به یکی از رهبران مخالفان دولت پیشنهاد کرد. با اینحال معترضان در اوکراین می گویند، تظاهرات ضد دولتی را ادامه خواهند داد. تعدادی از تظاهرکنندگان به يک ساختمان دولتی و تحت حفاظت پلیس در کی اف پایتخت اوکراین حمله کردند. گزارش از یگانه ارسباران.