به کار افتادن اولین ماشین فروش کیک در نیویورک

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کیک های کوچک یا به عبارت دیگر کیک یزدی خودمان در آمریکا محبوبیت بسیاری دارد. در حالی که مغازه های شیرینی پزی زیادی به فروش این نوع کیک ها اشتغال دارند تقاضای زیاد موجب به کار افتادن اولین ماشین فروش کیک های کوچک در نیویورک شده است.