به دستور پرزیدنت ترامپ دو کشتی بیمارستانی «کامفورت» و «مرسی» به نیویورک و کالیفرنیا اعزام شدند

10 فروردین 1399