به برخورد توهین آمیز با زندانیان پایان دهید

12 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی یورش روز سه شنبه ماموران زندان اوین به بند زنان این زندان ، سی وسه زندانی این بند با نوشتن نامه ای خواستار متوقف شدن اینگونه برخوردها شده اند. درعین حال گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل بار دیگر نگرانی خود را از برخورد با فعالان حقوق بشر زندانی در ایران اعلام کرده اند. گزارشی از کوروش صحتی