ماموریت مشترک آژانس فضایی اروپایی و آژانس هوافضای ژاپن: کشف رازهای عطارد

26 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آژانس فضایی اروپایی و آژانس هوافضای ژاپن در ماموریت مشترکی پرده از رمز و راز سیاره عطارد بر می دارند. در آستانه تحقق این ماموریت فضایی بخش هایی از سفینه BepiColomb که پائیز امسال به سوی مدار عطارد پرتاب خواهد شد، د رحال انتقال به گویان فرانسه است.