پژوهشگران:قانون کار با بیست دقیقه چرت اصلاح می شود

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران فرانسوی می گویند خواب کوتاه مدت یا یک چرت بیست دقیقه ای در محل کار، علاوه بر پیشگیری از بیماری های مزمن، کارآیی شغلی و بهره وری فرد را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی