بیست و پنجمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین

19 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکا از نمایشگاه عکس انستیتو گوته، در بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در آلمان.