حضور رهبر ارکستر سمفونیک برلین در تهران جنجال برانگیز شد

06 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارکستر برلین برای برگزاری کنسرت به ایران می رود. در این میان اسراییل می گوید از حمایت دولت آلمان و همکاری این دولت با ایران برای برگزاری کنسرت ناراضی است. گزارش کوروش صحتی