توجه جشنواره امسال فیلم برلین بر روی موضوع پناهجویان

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلمسازان ایرانی اما حضور پررنگی در بخش های مختلف برلیناله امسال دارند این در حالی است که تنها فیلمِ اژدها وارد می شود آخرین ساخته مانی حقیقی ازایران در بخش اصلی رقابت خواهد کرد. گزارش شپول عباسی