شکست حزب مرکل در انتخابات ایالتی پایتخت آلمان؛ یکسال قبل از انتخابات عمومی

29 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سياست درهای باز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در برخورد با پناهجويان، برای حزب حاکم دموکرات مسيحی تحت رهبری او در انتخابات ايالتی برلين شکست سنگينی در پی داشت.