اعتراض دانشجویان برکلی در کالیفرنیا به حضور طرفدار راست گرای ترامپ برای سخنرانی

14 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دعوت از طرفدار راست گرای دونالد ترامپ برای سخنرانی در برکلی جنجال آفرین شد. شب گذشته دانشجویان مخالف سخنرانی نویسنده وبسایت راست گرای بریتبارت در دانشگاه برکلی دست به تظاهرات زدند که به خشونت کشیده شد.