هنوز سالی ۲۰۰ هزارنفر در جهان به جذام مبتلا می شوند

12 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی از مردم به سختی باور می کنند که سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مردم به جذام یا بیماری هنسن مبتلا می شوند. اما این رقم نسبت به ۳۰ سال قبل بسیار کمتر شده است و این کاهش به مدد تلاش همگانی جهانیان در ریشه کن کردن این بیماری بوده است.