تلاش دانشجویان ایرانی برای جلب حمایت بن کاردین از توافق اتمی

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با افزایش تعداد موافقان توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا، مخالفان توافق امید به توقف آن را از دست داده‌اند. در همین حال، تلاش گروهی از دانشجویان ایرانی دانشگاهی در مریلند برای متقاعد کردن بن کاردین نماینده این ایالت در سنا، راه به جایی نبرد. گزارش شپول عباسی