نشست مقدماتی کنفرانس «زن تصمیم می گیرد»

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های اروپایی در نشست مقدماتی کنفرانس "زن تصمیم می گیرد"، بر اهمیت حقوق زنان جهان در دسترسی به خدمات تنظیم خانواده و سقط جنین بهداشتی تاکید کردند.