پلیس بلژیک ۱۲ نفر را به ظن اقدامات تروریستی دستگیر کرد

29 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس در بلژیک دوازده نفر را که به دست داشتن در اقدامات تروریستی مظنون هستند، دستگیر کرد. این دستگیری ها پس از آن صورت گرفت که ماموران امنیتی جمعه شب و شنبه صبح به خانه های افراد مظنون یورش بردند. دفتر دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه ای دستگیری افراد مظنون را اعلام کرد. گزارش نیلوفر پورابراهیم