دبيرکل ناتو: اختلاف اعضای ناتو بر سر توافق ایران جدی است اما اعضا علیه تهدیدات متحد هستند

17 خرداد 1397