مذاکرات وزیر دفاع آمریکا در مقر ناتو درباره استراتژی افغانستان

09 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ناتو نیروی بیشتری به افغانستان اعزام می کند. در همین حال وضعیت جنگ در افغانستان در دستور کار اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان دفاعی در بروکسل است. آنها توافق کرده اند برخی از کاستی ها را جبران کنند. گزارش گیتا آرین