تجمع «اعضای شورای ملی مقاومت ایران» برای اعتراض به حضور ظریف در اتحادیه اروپا

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای شورای ملی مقاومت ایران با برگزاری تجمعی در برابر ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا به دعوت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به این نهاد اعتراض کردند.قرار است آقای ظریف روز پنجشنبه با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود دیدار و گفتگو کند.