بلژیکی ها برای حفظ تاریخ بروژ بخشی از هزینه خط لوله انتقال آبجو را پرداختند

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بلژیکی های آبجو دوست، برای محافظت از منطقه تاریخی در شهر بروژ در آن کشور، بخشی از هزینه ساخت یک خط لوله برای انتقال آبجو به این مرکز شهر را تامین کردند.