بازتاب مذاکرات روز شنبه در فضای مجازی

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر می‌رسید که نیمروز شنبه به وقت اروپا توافق هسته‌ای آغاز شود اما مذاکرات چند جانبه به درازا انجامید و با موارد غیرمنتظره‌ای مثل مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی همراه شد. بهروز صمدبیگی نگاهی کرده به شبکه‌های اجتماعی در این روز.