آغاز مهلت تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دهم

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مرحله دوم انتخابات مجلس ۱۳۶ نامزد در ۵۵ حوزه انتخابیه و در ۲۱ استان برای تصاحب ۶۸ کرسی مجلس دهم رقابت می‌کنند.