دادستان مشهد در دفاع از لغو سخنرانی مطهری: لازم نیست از کسی اجازه بگیریم

04 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادستان مشهد با دفاع از لغو سخنرانی علی مطهری گفت: «از هیچ کس لازم نیست اجازه بگیریم.» لغو سخنرانی علی مطهری، در مشهد به محل اختلاف سه قوه در ایران تبدیل شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران لغو این سخنرانی را مایه شرمساری دانسته است.